Boek rechtstreeks bij het Hotel, beste prijzen beschikbaar. Beveiligde boeking via Cubilis
bekijk beschikbaarheid

Geschiedenis

The House of Bruges - een pand in het centrum van Brugge met een rijke geschiedenis!

Het grote huis Londen

In de late middeleeuwen is het gebouwencomplex op het Sint-Jansplein/Ieperstraat deel van het grote huis Londen, gesitueerd Cordoeaniersstraat 17-19. Op het eind van de 16de eeuw worden in de archiefdocumenten enkele huizen en een grote poort aan het plein beschreven. 

De poort fungeert als achteruitgang van het huis Londen. In 1778 is het volledige complex eigendom van de rijke kanunnik Joannes van Outryve, die het nalaat aan zijn nichtje Maria-Petronella de Stappens- van Outryve (1748-1814). Het huis Londen met de bijgebouwen worden reeds vanaf de jaren 1720 gehuurd door Mary Anne Van Outryve, een ondernemende koopvrouw en tante van de kanunnik (haar carrière is uitvoerig belicht in het project OMD 2007  ‘Veelvuldige Chineesche Gezichten. Chinabelangstelling in Brugge in de 18de en 19de eeuw’)

Mary Anne van Outryve is geboren in Ooigem in 1674 en komt in 1699 in Brugge wonen. In 1715 sticht ze samen met haar zus ‘eene societeyt van goederen ende commercie’. Aanvankelijk houdt Mary Anne zich vooral bezig met de textielhandel.

Van zodra de Oostendse Compagnie producten uit China aanvoert, koopt ze grote ladingen thee. Ze beschikt over een uitgebreid handelsnetwerk, ook buiten Vlaanderen en zelfs in Frankrijk en Engeland.

Het is verrassend dat ze niettegenstaande haar welstand geen eigendom in Brugge koopt. In haar winkel, in het huis Londen, ontvangt ze in juli 1745 de Franse koning Lodewijk XV met de kroonprins, die er verschillende Oosterse waren kopen. Mary Anna van Outryve genoot onbetwist internationale faam. Ze sterft in 1746 en haar zuster Catherine en later haar neef Augustin van Outryve zetten het handelshuis verder. Augustin zal het eigendom in de Cordoeaniersstraat en het Sint-Jansplein bewonen en gebruiken, samen met  kanunnik Joannes van Outryve.   

In het eerste kwart van de 19de eeuw wordt het ‘zgn. achterhuis’ op het Sint-Jansplein omgebouwd tot een afzonderlijke woonentiteit en definitief  gescheiden van het pand in de Cordoeaniersstraat (dat in het midden van de 19de eeuw als post fungeert).

Tussen 1809 en 1833 zijn geen bewoners of gebruikers op het Sint-Jansplein ingeschreven.

Vanaf 1834 wonen Eulalie de Stappens, haar man Henri Napoleon Mortier, hun drie kinderen Henri, Napoleon en Malvina, de koetsier Felix Stragier en de twee dienstmeiden Virgine Janssens en Amelie Barbier in het gerenoveerde complex dat tot woonhuis met koetshuis is omgebouwd. Het huidige voorhuis met gepleisterde gevels dateert uit die bouwfase. Sint-Jansplein/Ieperstraat was dus nog steeds familiebezit dat via Van Outryve naar de erfgenamen De Stappens overging. Malvina en Napoleon Mortier verkopen het eigendom in 1870 aan Emilius Declercq, die het uitbreidt en in 1881 verbouwt.

Het komt in bezit van de familie van steendrukker Victor Daveluy die het (koets?) gebouw aan de Ieperstraat omvormt tot steendrukkerij. In 1895 is het in handen van drukker-uitgever Eduard Geûens- Seaux  die de steendrukkerij in de Ieperstraat met een verdieping verhoogt, het woonhuis aan het plein herinricht en winkelpuien aanbrengt. De weduwe Geûens geeft in 1913 opdracht aan de talentvolle architect Etienne Timmery (1858- 1926) om het pand nog ingrijpender te wijzigen.

De erker boven de poort dateert uit 1913. 

 

Feestzaal De Buck

Het pand wordt in 1922 reeds gehuurd door Medard De Buck, het is dan eigendom van C. Sentroul, pastoor van de Sint-Walburgakerk in Veurne. 

Traiteur Medard De Buck zal het aankopen en geeft in 1935 opdracht aan architect Maurice Vermeersch (1901-1977) om renovatieplannen op te maken. De bouwaanvraag (104/1935) voorziet: scheiden van den eigendom Sint- Jansplaats 5 in twee afzonderlijke woonhuizen, het plaatsen van twee voordeuren, inrijpoort en rolstoors, het veranderen van de binnenverdeling, het bouwen van aanhoorigheden en het plaatsen van drie kolenstorten in het voetpad

Het gebouw in de Ieperstraat is wellicht reeds vroeger aangepast aan de beroepsactiviteiten van De Buck en omgetoverd tot feestzaal want de zaal staat aangeduid op dit plan uit 1935. De interieuraanpassingen in art decostijl naar het ontwerp van M. Vermeersch zouden zijn uitgevoerd door stucadoor Standaert. Ook in 2004-2005 was de firma Standaert betrokken bij de restauratie. Het decoratieve schilderwerk is nu uitgevoerd door Curd Vercruysse.   

Arch. Maurice Vermeersch blijft in Brugge vooral bekend voor zijn restauraties en zijn meer traditionele nieuwbouwontwerpen in de binnenstad.

Aan de ringlaan bouwt hij heel wat nieuwe woningen in een mengstijl maar vooral in Christus-Koning zal hij  ‘moderner’ ontwerpen. Ook daar bouwt hij in een art decostijl, typisch voor het interbellum (zie de themafietstocht ‘Maurice en Maurice’).  

De feestzaal van Medard De Buck blijft tot eind de jaren 1950 een van de populaire adressen voor bruiloften en feesten in Brugge. De Buck was reeds in het begin van de eeuw een gerenommeerd traiteur. In 1910 is hij de voorzitter van de Vereenigde Tafeldieners. Deze vereniging zorgt bij de families thuis voor de feestmaaltijd.

Tafelhouders, traiteurs of tafeldieners komen vanaf de tweede helft van de 18de eeuw in trek.  Verschillende namen van Brugse traiteurs zijn bekend.  

Klanten van De Buck zouden zelf het inrichten van een feestzaal in zijn eigen huis op het Sint- Jansplein gesuggereerd hebben. Hij laat de voormalige steendrukkerij omtoveren tot een contemporaine feestruimte.

Weinig oude opnames van deze fraaie zaal zijn in onze stadscollecties bewaard. Mogelijk zijn er nog heel wat in privébezit?

De opvolgers van De Buck verkopen het complex en het wordt ingericht als kantoren en opslagplaatsen voor de Regie van Telefoon en Telegraaf (de R.T.T.). Deze herbestemming komt het pand niet ten goede. Het verloedert en de empire wenteltrap wordt ernstig verminkt. De feestzaal verwordt tot een onherkenbare opslagruimte. Vanaf 1990 worden nieuwe eigenaars gezocht. Diverse bouwaanvragen voor het uitbreiden en omvormen van het bouwblok tot een groot appartementsgebouw zijn door de Stad geweigerd. Pas in 2005 komt een gunstige beslissing voor het huidige project, met meergezinswoningen. 

De rechthoekige zaal (20,50m x 8,20 m) is ingepast in het twee bouwlagen hoge bakstenen gebouw. De feestzaal is uitgewerkt op twee niveaus. Gietijzeren zuiltjes, nu gemarmerd, dragen de open gaanderij van de verdieping. Van op de gaanderij konden de dansende feestvierders bekeken worden of kon in een rustig hoekje een glaasje worden gedronken. De gaanderij is bereikbaar via een bordestrap die ontdubbelt. Op de achterwand ontdekt men een opvallend halfverheven beeldhouwwerk in art decostijl. 

 

"​Feestzaal" De Buck

Feestzaal "De Buck" is nu de prachtige Art Deco Loft van de House of Bruges. 

Waar u kunt genieten van gratis koffie en thee.